Program Hakkında (Kapsam-Amaç)

İş sağlığı ve Güvenliği, çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumak için sağlıklı ve güvenli işçi ve işyerleri amaçlayan bir bilim dalıdır. Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte her işverene çalıştırdıkları kişiler için iş güvenliği uzmanlarından hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir. Üniversitelerin mühendislik, mimarlık, teknik eğitim, fen edebiyat (fizik, kimya, biyoloji) fakülteleri ile iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezunlarına gerekli şartları sağlamaları halinde iş güvenliği uzmanı olma hakkı verilmiştir. Bu program iş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemize bilimsel alanda katkılar sağlamayı ve gerekli teknik ve bilimsel donanıma sahip iş güvenliği uzmanı adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanmaktadır.

Başvuru Koşulları

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına üniversitelerin dört yıllık lisans mezunları kabul edilir.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak gereklidir. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz)
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurularda ALES belgesi aranmamaktadır.
  • Programa, lisans mezuniyet notuna göre öğrenci kabul edilmektedir. Programa başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda, başvuranlar lisans mezuniyet notlarına göre sıralanır ve bunlardan ilk 100 kişi kayıt hakkı kazanır. İlk 100 kişiden kayıt yaptırmayanların yerine sıraya göre yedeklerden kayıt yapılır.

Dersler

Ders Adı T U L  
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış 3 0 0 Zorunlu
İş Yeri Bina ve Eklentilerinde İş Sağlığı Güvenliği 3 0 0 Seçmeli
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hukuk 3 0 0 Zorunlu
Çevre Kirliliği ve Kontrolü 3 0 0 Seçmeli
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 3 0 0 Zorunlu
Fiziksel Risk Etmenleri 3 0 0 Seçmeli
Meslek Hastalıkları 3 0 0 Zorunlu
İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri 3 0 0 Zorunlu
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği 3 0 0 Seçmeli
Biyolojik Risk Etmenleri 3 0 0 Seçmeli
Makine Enerji İş Sağlığı Güvenliği 3 0 0 Seçmeli
Ergonomi 3 0 0 Seçmeli
Kimyasal Risk Etmenleri 3 0 0 Seçmeli
Sağlık Gözetimi 3 0 0 Seçmeli
Dönem Projesi 0 4 0 Zorunlu

 

Bahar Döneminde Açılacak Dersler

Dersler

    Z/S

Öğretim Üyesi

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış Zorunlu Doç. Dr. İlker USTABAŞ
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hukuk Zorunlu Yrd. Doç. Dr. Ensar LOKMANOĞLU
Meslek Hastalıkları Zorunlu Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
Ergonomi Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TAN
Biyolojik Risk etmenleri Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞABAN BERİŞ
Kimyasal Risk Etmenleri Seçmeli Prof. Dr. Kerim SERBEST
Çevre Kirliliği ve Kontrolü Seçmeli Prof. Dr. Serdar MAKBUL


Derslerin İşlenişi ve Sınavlar
Dersler uzaktan eğitim yöntemi ile verilmektedir. Öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için gerekli olan internet bağlantısına ve elektronik cihazlara sahip olması gerekmektedir. Dersler haftaiçi saat 17:00’dan itibaren yapılmaktadır.

Programda yer alan her bir ders için vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde, yarıyıl içinde yapılan vize sınavının %20, final veya bütünleme sınavının %80 katkısı bulunmaktadır. Öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları sınav, proje, ödev vb. çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir. Vize sınavı çevrim içi (online-uzaktan) olarak internet üzerinden gerçekleştirilirken, final ve bütünleme sınavları belirtilen tarih, saat ve üniversite yerleşkesinde gözetmen eşliğinde yüzyüze yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Programı başarılı bir şekilde tamamlamak için 2 yarıyıl dönemi boyunca toplam 10 dersten 30 kredi (90 AKTS) alınması ve 2. yarıyıl sonunda dönem projesinin hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Başvurular ve Başvuru için Gerekli Belgeler
Program başvuru tarihleri ve başvuru için gerekli belgeler Fen Bilimleri Enstitiüsü tarafından yayınlanmaktadır. Programa 2017-2018 eğitim öğretim yılı için bahar döneminde öğrenci kabul edilecektir. Sonraki dönemlerde her eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrenci alınacaktır. Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretini yatırdıktan son kesin kaydı yapılmaktadır.

Eğitim Ücreti
Eğitimin iki yarıyılı kapsayan toplam ücreti 5.500 TL’dir. Ödemeler her yarıyıl için 2.750 TL olarak yapılacaktır. Taksit ile ödeme imkanı sunulacaktır. Ödeme ile ilgili bilgiler daha sonra yayınlanacaktır.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. İlker Ustabaş

Mühendislik Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü

Tel: 0 464 223 75 18 dahili:1222

0 462 223 40 92 dahili: 1544

e-mail:ilker.ustabas@erdogan.edu.tr