2022-2023 Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Süreçleri Hakkında Senato Kararı

19 Şubat 2023 Pazar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim öğretim süreçlerine ilişkin YÖK Başkanlığının 17.02.2023 tarihli ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı yazısı gereği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, 18.02.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır:

 

 1. Derslerin Başlaması
  Üniversitemizin tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde başlamasına,

 2. Uzaktan Eğitim
  Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği uyarınca Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarının hastanede yapılan uygulamaları, mühendislik ve diğer programların işyerinde mesleki eğitim dersleri ile Eğitim, İlahiyat Fakültelerindeki ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Programındaki öğretmenlik uygulaması gibi tamamen uygulamalı olan derslerin yüz yüze yapılmasına,

 3. İkinci maddede sayılanların dışında kalan Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders ve uygulamaların ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak dijital imkânlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi (eş zamanlı) veya çevrimdışı (eş zamanlı olmayan – Üniversite ortak dersleri) olarak yapılmasına,

 4. İkinci ve üçüncü maddede ifade edilen birimlerin hangi sınıflara, hangi şartlarda ve nasıl eğitim yapacaklarını birim yönetim kurullarında kararlaştırarak 20 Şubat 2023 tarihine kadar ayrıntılı bir şekilde internet sitelerinde duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmelerine,
 5. Üniversitemize ait yerleşkelerin öğrencilerimizin erişimine açık olmasına ve yerleşkelerimizdeki sosyal imkânlar ile açık alanları ve kütüphaneleri kullanmalarına,
 6. Uzaktan öğretim sürecinde öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için birimler tarafından danışmanlık faaliyetlerine özel önem verilmesine ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif bir şekilde yürütülmesine,
 7. Kayıt Dondurma
  2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi için depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerine devam etmek istememeleri durumunda kayıt dondurma talebinde bulunmalarına, kayıt dondurma talep dilekçelerinin açıklama/gerekçe kısmına deprem afeti yazmalarının yeterli olmasına ve bu durumdaki öğrencilerden başka bir belgenin istenmemesine,
 8. Özel Öğrenci
  Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden ikinci maddede geçen uygulamalı eğitime Üniversitemizde özel öğrenci olarak devam etmek isteyenlerin başvurularını 20 Şubat - 10 Mart 2023 tarihleri arasında ilgili akademik birimlere yapmalarına,
 9. Kararların Uygulanması:
  Deprem afeti ile ilgili olarak eğitim-öğretim süreçleri ile sınavların yapılması hususlarının YÖK Başkanlığının kararları doğrultusunda Nisan ayı içerisinde yeniden değerlendirilmesine,

karar verilmiştir.