Etkileşim Araçları

Canlı dersleri daha etkili bir hale getirebilmek ve derslerde öğrenciler ile etkileşimi arttırabilmek için faydalanılabilecek bazı Web 2.0 araçlarının kullanımını anlatan videolar aşağıda sunulmuştur. 

Poll Everywhere (Sunu Programlarına Eklenen Soru-Cevap Uygulaması)Padlet (Tartışma Panosu Uygulaması)Nearpod-I (Sunu Hazırlama ve Soru-Cevap Uygulaması)Nearpod-2 (Sunu Hazırlama ve Soru-Cevap Uygulaması)Jamboard (Beyaz Tahta Uygulaması)