Google Classroom Öğretim Elemanı

 
Google Classroom Kullanımı ile İlgili Kaynaklar 
Döküman Linki Eğitim Videosu Adı Video Linki
Google Classroom'a Bilgisayardan Erişim
Android Tabanlı Mobil Cihazlardan Erişim
IOS Tabanlı Mobil Cihazlardan Erişim
Google Classroom Sanal Sınıf Oluşturma
Google Classroom Sanal Sınıf Kodu ve Öğrenci Ekleme
Google Classroom Sanal Sınıf Kodunu Öğrenci Bilgi Sistemine Ekleme
Google Classroom Materyal Paylaşma
Google Classroom Ödev Verme
Google Classroom Ödev Değerlendirme
Google Classroom Soru Sorma
Google Classroom Eş Zamanlı Sınav Oluşturma
Google Classroom Eş Zamansız Sınav Oluşturma
Google Classroom Eş Zamanlı Sınavın Süre, Tarih ve Saatinin Belirlenmesi
Google Classroom Sınav Değerlendirme
Power Point ile Canlı Dersi (Google Meet) Kaydetme
PowerPoint ile Sesli Sunum Oluşturma ve Video Olarak Kaydetme
PowerPoint'te Matematiksel İfadelerin Kullanımı
PowerPoint Ekran Kaydı Alma ve Sunuları Sesli Videoya Dönüştürmek için Kullanma
Yarıyılı için Sınav Yüzdelerinin Girilmesi
Google Takvimi Kullanarak Canlı Dersleri Planlama
Google Classroom'da Yapılan Sınavların Notlarının OBS'ye Aktarımı
Google Classroom Üzerinden Google Meet Bağlantısı Oluşturma
Google Classroom'daki Verilerin Google Drive'da Yönetimi
Google Classroom'da Tartışma Sorusu Oluşturma ve Değerlendirme
Ödevler için Rubik Oluşturma
Ithenticate ile Ödev İnceleme
Google Form (Online Sınavlarda) Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri-I
Google Form (Online Sınavlarda) Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri-II