Misyon & Vizyon

Misyonumuz
Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla açılan ya da yürütülen programları ve dersleri akredite etme, yönetme, alt yapı ve teknik destek hizmetleri sunma, paydaşlardan alınan geribildirimlerle uzaktan eğitim süreçlerini iyileştirme vb. eğitim kalitesini artırmaya yönelik faaliyetleri yürütmektir.

Vizyonumuz
Hayat boyu öğrenme kapsamında üniversitemiz ya da farklı kurumlarda görev yapan alanında uzman akademisyenlerin sahip oldukları bilgi birikimlerini uzaktan eğitim yöntemleri ve araçları vasıtasıyla toplumun erişimine sunabilmek, yürütülecek ulusal ve uluslararası düzeyde projelerle uzaktan eğitim alanında verilen hizmetlerde uluslararası kaliteye ulaşabilmektir. Disiplinler arası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, üretkenliği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir ortam sağlayarak, bu bakış açısını sürekliliği olan bir kültür haline getirmektir.