Öğretim Teknolojileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Günümüzde ülkelerin gelişiminde dijital teknolojiler itici bir güç haline gelmiştir. Dijital teknolojiler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli değişimlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, eğitim alanında çağı yakalamak ve ötesine geçmek için dijital yeterliklere hâkim olmak gerekmektedir. Bu hakimiyet genelde eğitim ortamlarına sağlanan teknolojilerle olduğu gibi özelde de bu teknolojileri eğitim-öğretim sürecinde etkili kullanabilecek öğretmenlerle mümkündür. Ülkemizde YÖK 2018 yılında Öğretmen Yetiştirme Lisans Programında yaptığı değişiklikle birlikte programların içerisinde dijital teknoloji kullanımını, teknolojinin eğitime nasıl entegre edileceğini içeren derslere yer vermiştir. Bu durum öğretmenlerin dijital teknoloji kullanımının ve kendilerini bu konuda geliştirmelerinin bir devlet politikası olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığının Ulaştırma Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi öğretmenlere önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bu noktada, öğretmenlerin sadece dijital teknolojileri kullanmayı bilmesi tek başına yeterli olmayıp öğrenme-öğretme ortamlarını dijital teknolojilerle ile etkili bir şekilde tasarlama, bu ortamlarda meydana gelen sorunlara çözüm üretme becerisine de sahip olması gerekmektedir. Öğretim Teknolojileri bu becerilerin kuramsal ve uygulamalı olarak öğretildiği ve disiplinler arası bir yelpazeye sahip olan bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, Öğretim Teknolojileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğretmenlerin eğitim ortamlarında dijital teknoloji kullanımlarında uzmanlaşmaları ve 21. yüzyılın öğrenme ortamlarını oluşturmalarında önemli katkılar sunabilecek bir lisansüstü programdır.
MEB’in Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri içerisinde öğretmenlerden eğitim-öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlama, bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğrenme materyalleri hazırlama, ölçme-değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanma, öğrenci, meslektaş ve velilerle etkili iletişim kurma, kişisel ve mesleki çalışmalara katılma, alanıyla ilgili sorgulayıcı bakış açısına sahip olarak gerekli araştırma becerilerine sahip olma gibi yeterlikler beklenmektedir. Bu nedenle bu programda açılacak derslerle öğretmenlerin bu ihtiyaçlarına cevap verilebileceği düşünülmektedir. Dolayısı ile bu programın, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yardımcı olurken mesleki gelişimlerine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Ders Listesi
 
Dersin Adı Dönemi   Kredisi  
Öğretim Teknolojilerinde Güncel Eğilimler Bahar     3
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Güz     3
Eğitsel İçerik Geliştirme Değerlendirme Bahar     3
Öğretim Tasarımı Teori ve Uygulamaları Bahar     3
Öğretim Teknolojisinin Kuramsal Temelleri Güz     3
Açık ve Uzaktan Öğrenme Güz     3
Eğitimde Dijital Yeterlikler Güz     3
Eğitimde Dijital YeterliklerEğitsel Video Düzenleme ve Oluşturma Güz     3
Teknoloji Destekli Ölçme Değerlendirme  Bahar     3
Öğretim Teknolojisinde Güncel Okumalar Bahar     3

Öğretim Yönetim Sistemi 
Derslerinizi, Google Classroom ile takip edebilirsiniz. Google Classroom kullanımı ile ilgili detaylı olarak hazırlanmış video anlatımlarına ve power point içeriklerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

Google Classroom Kullanımı için tıklayınız.

Google Classroom'a erişim için tıklayınız.


 

Canlı Ders Platformu
Canlı derslerinize Google Meet ile katılabbilirsiniz. Google Meet kullanımı ile ilgili detaylı olarak hazırlanmış video anlatımlarına ve power point içeriklerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

Google Meet Kullanımı için tıklayınız.

 

Sınav Programı ve Sınav Kuralları
Vize ve final sınavları için geçerli olan kurallar için tıklayınız.


                                            Ders Programı (Program onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.)


 

Teknik Destek ve İletişim
Yüksek lisans programına başvurular ve öğrenci İşleri için 0 464 223 61 26'yı arayarak 2365'i tuşlayınız.
Google Classroom ve Google Meet hakkında teknik destek almak için 1471'i tuşlayınız.