Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim-Öğretim Programları Uygulama Esasları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim-Öğretim Programları Uygulama Esasları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği