Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sağlık kurumlarının yapısı gereği karmaşık bir sisteme sahip olmasından dolayı sistemli bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu bağlamda sağlık kurumlarında çalışanların, yöneticilerin bilgi ve becerilerinin iyileştirilmesi, mikro düzeyde kurum içi başarıyı; makro düzeyde ise, ülkenin sağlık politikasına katkıyı arttıracaktır. Bu kapsamda Sağlık Yönetimi programının amacı, sağlık kurumlarındaki işleyişin sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlayacak, hedef kitle ile etkin iletişim kurabilecek, kurumun gerekli gördüğü durumlara yönelik araştırma ve analizleri yaparak pratikte uygulayabilecek, kalitenin arttırılması için gerekli iyileştirmeleri yapabilecek, gerekli muhasebe, finans ve bütçeleme sistemini kurabilecek ve yönetebilecek nitelikli çalışan ve yöneticilerin yetiştirilmesinin sağlanmasıdır. Esnek bir çevrimiçi uzaktan eğitim programı, özellikle sağlık sektöründe liderlik rollerinde başarılı olmak için öğrencileri ilgili araçlar, kavramlar ve pratik tekniklerle hazırlar ve strateji, insan kaynakları yönetimi ve pazarlama da dahil olmak üzere temel iş disiplinlerini araştırarak geniş tabanlı bir işletme anlayışı sunar. 

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında açılması öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Programın başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için 2 yarıyıl süresince 30 kredi (10 ders) alınması ve dönem sonu projesinin tamamlanması gerekmektedir.

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Ders Listesi

Dersin Adı Z/S T U K
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Z 3 0 3
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Z 3 0 3
Sağlık Kurumları Muhasebesi ve Uygulamaları S 3 0 3
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri S 3 0 3
Sağlık Kurumları Yönetiminde Araştırma Yöntemleri ve Etik S 3 0 3
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Z 3 0 3
Sağlık Kurumlarında Pazarlama S 3 0 3
Sağlık Hukuku Z 3 0 3
Epidemiyoloji S 3 0 3
Sağlık Politikaları Z 3 0 3
Dönem Projesi Z 0 2 0
Ders İzlencesi

Ders izlencesine erişmek için tıklayınız.
Yukarıdaki linkte haftalık ders programı yer almaktadır.  

Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle)

Derslerinizi, Moodle ile takip edebilirsiniz. Moodle'a giriş ve Moodle kullanımı ile ilgili detaylı video anlatımı için aşağıdaki linke tıklayınız.
Moodle kullanımı video anlatım (web) 

Canlı Ders Sistemi (Adobe Connect)

Canlı derslerinize Adobe Connect takip edebilirsiniz. Adobe Connect kulllanımı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten erişebirsiniz.
Adobe Connect kullanımı video anlatım-Öğrenci
Adobe Connect kullanımı video anlatım-Eğitmen 

Sınav Programı ve Sınav Kuralları

Vize ve final sınavları için geçerli olan kurallar için tıklayınız.
 


Teknik Destek ve İletişim

Yüksek lisans programına başvurular ve öğrenci İşleri için 0 464 223 61 26 dahili: 1471 arayınız.
Moodle ve Adobe Connect hakkında teknik destek almak için 0 532 788 45 53 arayınız.